Quarles van Ufford


 

 

 

 


Op deze grafsteen staat te lezen dat hieronder begraven lag Jonkvrouwe Elisabeth Pauline Quarles van Ufford, samen met haar doodgeboren zoontje. Op 17 april 1865 bevalt Elisabeth van een levenloos kind.  De volgende dag wordt de geboorte van de naamloze baby aangegeven door de timmerman Wessel van Dolder en de herbergier Jan van de Hoef. De dag erop, 19 april 1865, overlijdt Elisabeth zelf. Nog enkele dagen later trekt een begrafenisstoet vanaf de domineeswoning boven aan de Markt door de Achterkerkstraat naar de begraafplaats, alwaar de jonge moeder samen met haar kind wordt begraven.     

Dagblad voor Zuid-Holland, 20 april 1865

De uit een adellijke geslacht afkomstige Elisabeth was de echtgenote van dominee W. Sijpkens.  Ze wordt op 17 juli 1827 geboren in het tuindersdorp Loosduinen (nu een wijk van Den Haag). Haar vader, Louis Cahrles Quarles van Ufford (geboren 1782) is eerst kolonel-ter-zee is, en wordt op latere leeftijd hoogheemraad van Delfland. De moeder van Elisabeth is Quirina Jacoba Louisa de Lange van Wijngaarden (geb. Wassenaar, 1790). Elisabeth groeit op als één na jongste uit een gezin van 11 kinderen.

Ds. W. Sijpkes

In 1864 trouwt de dan 36-jarige Elisabeth in Den Haag met Willem Sijpkens, die op dat moment dominee is van de Hervormde Kerk van Loosduinen. Deze is afkomstig uit een uit een oud Fries-Gronings predikantengeslacht. Geboren in 1828 in het Friese dorpje Idsegahuizum (bij Makkum), zal hij na zijn studie theologie in Utrecht eerst op de kansel staan in enkele kleinere gehuchten in Friesland. Zijn eerste standplaats is het dorp Longerhouw waar hij in 1853 trouwt met de uit dit dorp afkomstige Aafke Hofstra, die op dat moment pas 17 jaar oud is. Samen krijgen ze 3 kinderen. In 1861 sterft Aafke op 25-jarige leeftijd. De dominee blijft alleen achter met 3 kleine kinderen.

Een jaar later vertrekt de nog jonge weduwnaar met z’n 3 kinderen naar Loosduinen, alwaar hij als nieuwe predikant wordt benoemd. Na enige tijd maakt hij kennis met Elisabeth. Kort nadat beiden in het huwelijk ( 27 april 1864) zijn getreden neemt Sijpkens een beroep aan naar Veenendaal. Begin 1865 betrekt hij met de dan in verwachting zijnde Elisabeth de pastoriewoning boven aan de Markt. Voordat het huis goed en wel is ingericht overlijdt zijn nieuwe vrouw.

Daarna blijft hij nog 2 jaar verbonden aan de Hervormde Kerk van Veenendaal. Daarna vertrekt de als rechtzinnig bekend staande predikant naar Elburg, waar hij in 1867 voor de 3e keer in het huwelijk zal treden. In 1877 verhuist hij naar de stad Groningen. Uiteindelijk zal hij in 1906 op 78-jarige leeftijd overlijden in Velp.


Bijlagen