Roor – RheebergenOnder dit grafmonument lagen alleen de beide personen die erop vermeld staan: Clasina Hendrika Roor (1839-1918) en haar man, de wolkammer Hendrik Rheebergen (1840-1919)  De gedenksteen was oorspronkelijk een staande – verticale – grafsteen, die bij de renovatie in 1986 horizontaal is neergelegd langs het middenpad van de begraafplaats. Van het echtpaar zijn geen kinderen bekend. 

Hendrika Clasina Roor werd op 9 februari 1839 geboren als dochter van de 26-jarige wolkammersknecht Christiaan Roor (1812-1858) en de eveneens 26-jarige spinster Juliana van Kreel (1812-1875). Het echtpaar woonde destijds aan de Weverstraat 23, Stichts-Veenendaal. De Weverstraat was de oostelijke kant van de Hoofdstraat. De andere kant van het water – de westelijke kant van de Hoofstraat – werd destijds nog ‘Kerkstraat’ genoemd,  naar de kerk op de Markt, die aan deze zijde stond. Enkele jaren later – in 1845 – werd het water in de Hoofdstraat gedempt, en werd de Hoofstraat een  bestrate weg die deel uitmaakte van de verbinding van (de pont bij ) Elst naar het net geopende spoorwegstation Veenendaal-De Klomp.

Echtgenoot Hendrik Rheebergen werd op 3 augustus 1840 in Gelders Veenendaal geboren als de zoon van de wolkammer/ sajetinpakker Johannes Rheebergen (1815-1875) en diens vrouw Aartje van Dijk (1817-1895). De in de geboorteakte uit 1840 nog als ‘Rheebergen’ aangeduide achternaam werd later aangepast tot Rebergen.

Op 23  november 1867 trouwen de dan 27-jarige Hendrik Rheebergen en de 28-jarige Hendrika Clasina Roor in Stichts Veenendaal. Als de huwelijksakte moet worden ondertekend neemt het paar – om de feestvreugde te verhogen – niet twee, maar vier  getuigen mee naar het (toen nog zeer bescheiden) gemeentehuis, destijds nog  gevestigd boven de Gemeentewaag (hoek Markt), op de plek waar later ‘Hotel de Korenbeurs‘ en tegenwoordig ‘C & A Mode’ is te vinden. De getuigen van de bruidegom zijn de arbeiders Cornelis Rheebergen en Evert van Dijk. Als getuigen van de bruid wordt de huwelijksakte ondertekend door haar beide neefjes, de 25-jarige fabrieksarbeider Klaas Roor en de 22-jarige wolkammer Willem Roor,

Clasina Hendrika Roor overlijdt op 13 maart 1918 op 79-jarige leeftijd. De overlijdensakte wordt mede ondertekend door de katoenwevers Anthonie Verhoef en Anthony van Doorn. Hendrik Rebergen overlijdt een jaar later, op 20 maart 1919. Hij is dan 78 jaar. Opnieuw is de nu als ‘fabrieksarbeider’ aangeduide Anthony Verhoef als getuige aanwezig, ditmaal in het gezelschap van barbier (kapper) Anthonie van Geenhuizen.

 

 

 

 


Bijlagen