Grafregister

Op deze pagina komt te staan wie er zonder gedenksteen zijn begraven op de Oude Begraafplaats in Veenendaal. Deze informatie komt uit de ‘grafregisters’ die zich bevindt in het archief van de gemeente Veenendaal. In een grafregister werd opgeschreven wie er ter aarde werden besteld. Het gaat bij elkaar om ca. 6.000 mensen die hier zonder gedenksteen zijn begraven.

Foto: het gemeentehuis van Stichts Veenendaal (Hoofdstraat 34) , dat als zodanig dienst deed van 1873 tot de opening van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in 1967. Enkele jaren later werd het pand gesloopt om plaats te maken voor de winkelpassage naar de Tuinstraat. Iedereen die een sterfgeval of een geboorte kwam aangeven ging naar binnen door de dubbele deur in het midden. Op de bovenverdieping woonde de burgemeester lange tijd zelf. Links van het gemeentehuis was achter het poortje (tot 1968) het politiebureau te vinden.

In de eveneens door de gemeente bijgehouden overlijdensakten ( ‘Registers van overlijden’) werd bijgehouden wie er binnen de grenzen van de gemeente stierven. Bij een aangifte van overlijden op het gemeentehuis waren altijd enkele getuigen aanwezig. Ook was doorgaans een doktersverklaring (‘geneesheer’) vereist. De in de overlijdensaktes genoemde personen zijn niet altijd dezelfde als de personen die vermeld stonden in de grafregisters. Iemand kon in Veenendaal ‘aan zijn einde’ komen, maar elders begraven worden. Of andersom: een inwoner van Veenendaal die elders stierf (tijdens z’n werk, op reis, op familiebezoek e.d.) werd wel in Veenendaal (de woonplaats) begraven.

Overlijdensakte van de 46-jarige Eva Gaasbeek (20 december 1830 – september 1877).