Foto middenpad in herfst

Vrienden

Sinds de zomer van 2020 hebben een aantal enthousiaste mensen zich als ‘Vrienden van Gedenkpark De Oude Begraafplaats Veenendaal’ ontfermd over deze historische plek. Sindsdien komen deze vrijwilligers elke 1e zaterdagochtend van de maand van 10.00 tot 12.00 uur bijeen om deze begraafplaats op orde te houden: schoffelen, onkruid wieden, harken, vegen, grafmonumenten schoonmaken en leesbaar maken, zwerfvuil opruimen, zitbanken schoonhouden, kortom: zorgen dat alles er weer netjes bij ligt. 

Als er op zo’n zaterdag sprake is van ‘slecht werkbaar weer (forse regenbuien, te koud, sneeuw etc.) wordt een volgende zaterdag geprikt. We beginnen met een kop koffie, daarna worden de handen uit de mouwen gestoken! Wie mee wil helpen is van harte welkom als vrijwilliger en kan contact met ons opnemen. Op termijn willen we in overleg met de gemeente een aantal gedenkstenen een betere plaats geven en de inrichting van het gedenkpark in oude luister herstellen.

ONDERHOUDSOVEREENKOMST MET GEMEENTE

Met de Gemeente Veenendaal (de eigenaar van de Oude Begraafplaats) zijn een aantal werkafspraken gemaakt die deel uitmaken van een ‘Overeenkomst Onderhoud Openbaar Groen.’ Deze afspraken komen er in het kort op neer dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor het ‘groot onderhoud’: het machinaal maaien van de gazons, het snoeien van bomen en heesters etc. In onderling overleg met de wijkmanager van de afdeling Wijk- en Stadsbeheer wordt bezien op welk moment de gemeente ‘in actie’ moet komen.

Op 19 september 2020 heeft de gemeente aan de ‘vrienden’ een wijkbudget ter beschikking gesteld ten bedrage van € 3.000. Dit bedrag is onder meer bedoeld voor de aanschaf van tuingereedschap, andere benodigdheden voor het onderhoud van Gedenkpark De Oude Begraafplaats en een opbergruimte. Ook wordt uit dit budget de aanschaf van onder meer de nodige vogelkastjes, het opzetten van deze website en de kosten van overige PR-uitingen betaald. Zodat daarmee op ruime schaal bekendheid kan worden gegeven aan de Oude Begraafplaats. De opzet is dat het toegekende bedrag door de gemeente wordt terugverdiend doordat er minder geld nodig is voor regulier groenonderhoud. 

DOELSTELLINGEN

Behalve deze fysieke werkzaamheden hebben we als ‘vrienden’ nog een aantal andere doelstellingen, zoals:

  • Het park zo onderhouden dat er een aantrekkelijke omgeving (biotoop) ontstaat voor allerlei soorten vogels
  • In het noordelijke deel van de begraafplaats zal de reeds aanwezige kruidentuin worden opgeknapt
  • Door realisering van bovenstaande plannen moet het park niet alleen een gedenk- en wandelpark, maar ook een natuurpark worden
  • Inventarisatie van alle (ondergrondse) graven
  • Het op deze website weergeven van alle overledenen die alhier sinds 1829 begraven zijn. Hiervoor zal het nodige onderzoekswerk worden gedaan in het archief van de gemeente Veenendaal. Daar worden de graf- en overlijdensregisters bewaard.  
  • Van alle nog aanwezige grafmonumenten willen we een toelichting geven op de namen die erop vermeld staan 
  • Op de Oude Begraafplaats rondleidingen geven aan groepen, scholen e.d.
  • Deelname aan de jaarlijkse Open Monumentendag
  • Het in kaart brengen van de geschiedenis van de oude begraafplaats  
  • Gedenkpark ‘De Oude Begraafplaats van 1829‘ bekend maken onder de bevolking via sociale media

DE VRIENDEN VAN GEDENKPARK DE OUDE BEGRAAFPLAATS

Aart Aalbers, Wouter van Ark, Hennie Bos, Nico van Ginkel, Harry Janssen, Jan Langeraar, Jacob Lubbers, Henk Roor, Jan Spies, Maarten van Veen, Hein Veld, Hans Weijers, Gerard Zomers