AGENDA

Elke eerste zaterdag van de maand onderhouden de vrijwilligers het groen van de Oude Begraafplaats. Verzamelen bij Buurthuis Samsam, Weverij. We beginnen om 10.00 uur ’s ochtends met een kop koffie, daarna gaan we aan het werk. Bij slecht weer (te nat, te koud, sneeuw e.d.) schuiven we het onderhoud een week op.

OVERZICHT ZATERDAGOCHTENDEN

  • Zaterdag 2 oktober 2021 10.00 – 12.00 uur
  • Zaterdag 6 november2021, 10.00 – 12.00 uur
  • Zaterdag 4 december2021, 20.00 -12.00 uur

OPEN MONUMENTENDAG

Zaterdag 11 september as. is het in het hele land Open Monumentendag. Op de Oude Begraafplaats zijn dan van 10.00 – 16.00 uur vrijwilligers aanwezig die u van alles kunnen vertellen over de begraafplaats en rondleidingen geven langs de graven. Wij ontvangen u graag in de partytent die direct naast de ingang zal worden opgebouwd. Onder het genot van een kop koffie of een glas fris vertellen wij u graag van alles over de geschiedenis van de begraafplaats. Vanaf 10.00 uur is iedereen is van harte welkom!

NIEUWS

VOGELKASTJES

Pimpelmees

Onlangs is de Oude Begraafplaats verrijkt met 10 vogelkastjes. Deze kastjes zijn van divers formaat, zodat er verschillende soorten vogels op afkomen. Hierbij noemen we de pimpelmees, de koolmees, ring -en huismussen, de boomklever, de gekraagde roodstaart, de spreeuw, bonte spechten, roodborstjes en bosuilen.

De nestkastjes zijn gemaakt door leerlingen van de bouwopleiding van Het Perron aan de Sportlaan, scholengemeenschap voor VMBO en MBO. Daarnaast staat er inmiddels een insectenkast. Om veel vogels naar de Oude Begraafplaats te lokken is het niet alleen van belang dat er de nodige bomen en struiken zijn, maar ook dat de ondergrond genoeg voedsel voor de vogels bevat, zoals wormen en kleine insecten. Verder zijn begin 2021 aan het ‘Gedenk- en Natuurpark‘de Oude Begraafplaats een aantal rododendrons toegevoegd. Deze haagplanten zorgen (in bloei) niet alleen voor meer kleur, maar zijn ook een populaire verblijfsomgeving voor kleine vogels.

Voor het beheer van de vogelkastjes worden we geholpen door vrijwilligers/ natuurvrienden van het kernteam A Rocha Heuvelrug, die ook in de bossen van Prattenburg aan faunabeheer doen en alles weten van vogelbeheer. Het is de bedoeling dat de eerste vogels in het voorjaar van 2021 te zien en te horen zijn. Op de foto links zien we hoe door één van de mensen van A Rocha Heuvelrug al een ‘mezenkastje‘ wordt opgehangen, bedoeld voor kool- en pimpelmezen.

Insectenhotel

Verder willen we binnenkort een zogenaamd insectenhotel gaan plaatsen. Zo’n speciaal geconstrueerde insectenschuilplaats dient zowel een ecologisch als een milieu-educatief doel. Insectenhotels zijn er op gericht om insecten te laten overwinteren. Hiervan maken met met name name lieveheersbeestjes en vlinders gebruik, naast solitaire bijen en solitaire wespen.