NIEUWS

AANLEG NIEUWE ‘GRAFROTONDE’ GEREED

De ‘grafrotonde’ rond de centraal gelegen beuk op de begraafplaats is inmiddels op passende wijze heringericht en verfraaid. Daartoe zijn een 5-tal kleinere ovale gedenkstenen – die eerder op een minder zichtbare plaats lagen – overgebracht naar deze rotonde. Hierdoor zijn de teksten op deze grafplaten nu beter leesbaar. Zowel de gedenkstenen als de beuk zelf zijn omlijst met wit grind, zodat alles er voortaan netjes en onderhoudsarm bij ligt.

ARBORETUM/ BOMENPARK

Sindskort is op deze website de pagina ‘Bomen’ toegevoegd. Daarop is een beschrijving te lezen van een aantal bomen, planten en struiken die op de Oude Begraafplaats zijn te vinden. Met dank aan de schrijver van deze teksten, Wim van Heteren, in het dagelijks leven (gepensioneerd) groendeskundige. Leuk en leerzaam. Het is de bedoeling dat alle planten en bomen binnenkort een eigen QR-code krijgen. Bij de bomen komen dan bordjes te staan met een afbeelding van deze QR-code. Tijdens een wandeling op het park kan iedereen dan met zijn telefoon met behulp van de app ‘QR-code scannen’ direct de tekst lezen die hoort bij de boom, plant of struik waar het om gaat. Het gedenkpark zal vanaf dat moment ook dienst doen als een soort van ‘arboretum'(bomenpark). Dat is niet alleen handig voor de bezoekers, maar ook voor bijvoorbeeld schoolklassen, die een uurtje natuurkennis/ biologie in de buitenlucht willen doorbrengen.

STORM RAAST OVER BEGRAAFPLAATS

Donderdag 2 november 2023 raasde de storm Ciarán over Nederland, vooral langs de westkust van het land. Later op de dag bereikte de storm ook de Oude Begraafplaats, waardoor er pal naast het oude ingangshek een enorme tak afbrak en naar beneden viel. Hierdoor werd het aanwezige hekwerk beschadigd.

Het spreekwoord ‘Hoge bomen vangen veel wind’ was hier dus letterlijk van toepassing. Gelukkig liep er op dat moment niemand over het wandelpad langs de begraafplaats, net achter buurthuis Sam-Sam. De neergevallen takken zijn enkele dagen later in kleine stukken gezaagd om uiteindelijk dienst te doen als brandstof in een open haard. De gemeente Veenendaal zal in haar eerstvolgende controle nogmaals goed bekijken of er nog meer ‘zwakke’ plekken aanwezig zijn in de (hoge) bomen.

VLINDERSTRUIKEN & RODONDENDRONS

Onlangs zijn aan het ‘Gedenk- en Natuurpark‘ de Oude Begraafplaats een aantal rododendrons toegevoegd. Deze haagplanten zorgen (in bloei) niet alleen voor meer kleur, maar zijn ook een populaire verblijfsomgeving voor kleine vogels. Ook zijn aan de zuidkant van het gedenkpark (nabij het wandelpad richting Molenstraat) een aantal vlinderstruiken geplant. Niet alleen met de bedoeling meer kleur toe te voegen, maar ook om vlinders naar het park te lokken. Het is de bedoeling om het aanwezige groen (bomen, beplanting, kruiden) de komende tijd verder uit te breiden en diverser te maken. Met meer soorten en meer kleur, mede afhankelijk van het seizoen.

VOGELKASTJES

In het voorjaar van 2021 is de Oude Begraafplaats verrijkt met 10 vogelkastjes. Deze kastjes zijn van divers formaat, zodat er verschillende soorten vogels op afkomen. Hierbij noemen we de pimpelmees, de koolmees, ring -en huismussen, de boomklever, de gekraagde roodstaart, de spreeuw, bonte spechten, roodborstjes en bosuilen.

De nestkastjes zijn gemaakt door leerlingen van de bouwopleiding van Het Perron aan de Sportlaan, scholengemeenschap voor VMBO en MBO. Sinds de plaatsing van de vogelkasten hebben in de lente vooral pimpelmezen hun intrek genomen in de kastjes, waarbij we ook hebben kunnen waarnemen dat deze vogeltjes de nodige eieren legde. In de grote bosuilenkast is helaas nog geen uil gesignaleerd. Wel bevindt zich op de begraafplaats al langere tijd een uil, die we vooral ’s nachts zijn typische geluid horen maken, alleen dan vanuit één van de hogere bomen aan de kant van het Kostverloren.

Pimpelmees

Voor het beheer van de vogelkastjes worden we geholpen door vrijwilligers/ natuurvrienden van het kernteam A Rocha Heuvelrug, die ook in de bossen van Prattenburg aan faunabeheer doen en alles weten van vogelbeheer. Op de foto links zien we hoe door één van de mensen van A Rocha Heuvelrug een ‘mezenkastje‘ controleert, om te bekijken of er al nieuwe bewoners hun intrek hebben genomen.

INSECTENKAST

Insectenhotel

Ook bevindt zich op de Oude Begraafplaats een zgn. ‘insectenkast’. Om veel vogels naar de Oude Begraafplaats te lokken is het niet alleen van belang dat er de nodige bomen en struiken zijn, maar ook dat de ondergrond genoeg voedsel voor de vogels bevat, zoals wormen en kleine insecten. Zo’n speciaal geconstrueerde insectenschuilplaats dient zowel een ecologisch als een milieu-educatief doel. Insectenhotels zijn er op gericht om insecten te laten overwinteren. Hiervan maken met met name name lieveheersbeestjes en vlinders gebruik, naast solitaire bijen en solitaire wespen.