Grafmonumenten

Op de Oude Begraafplaats bevinden zich 52 grafmonumenten annex gedenkstenen. Op deze pagina staan foto's van deze grafmonumenten, met telkens daarbij een toelichting. Zoveel mogelijk wordt aangegeven welke personen begraven lagen in het graf dat behoorde bij de desbetreffende gedenksteen.

  • Foto middenpad in herfst
    Grafmonumenten

    Familiegraf W. Hiensch

    Op bijgaande grafplaat (‘Familiegraf van den heer W. Hiensch’) is de naam te lezen van Wessel Hiensch. Deze werd op 5 oktober 1748 geboren in (Stichts) Veenendaal en stierf eveneens in Veenendaal, op 30 november 1830. De bij overlijden 82-jarige…