Bersma – Henny, M.A.Onder deze ovale gedenksteen lagen zowel de 1e als de 2e vrouw van Geert Bersma (1853-1913, beroep: Hoofd der Openbare School te Veenendaal), die later zelf onder een eigen gedenksteen begraven zal worden (zie elders op deze website). Bersma trad op 6 juni 1878 in het huwelijk met de 24-jarige Hermina Gerardina Bolman. Deze overlijdt 3 jaar later. Ze wordt zonder grafsteen begraven op de Oude Begraafplaats. In 1888 hertrouwt Geert Bersma met Maria Antonia Hennij.  De naam van deze tweede echtgenote staat vermeld op de steen: Bersma-Hennij, M.A. (1862 – 1897). Nadat ook deze vrouw vroeg overlijdt wordt ze bijgezet in het graf waar eerder al de eerste vrouw van de hoofdonderwijzer was begraven.  

Voordat ze zou trouwen met Geert Bersma was Hermina Gerdardina Bolman al bekend met de onderwijswereld, want ook haar vader Jozef Bolman was hoofdonderwijzer van beroep. De laatste was hoofd van de openbare school in Maarssen.  Omdat de bruidegom in Veenendaal woont en de bruidegom in Maarssen wordt hun huwelijk op in 3 gemeenten afgekondigd: Maarssen, Stichts-Veenendaal en Utrecht. De afkondigingen van het huwelijk hebben, zoals is te lezen in de akte, ‘zonder stuiting plaats gehad op de zondagen 26 mei en 2 juni 1878′. Waarna het huwelijk op 6 juni kan worden voltrokken. Bruid en bruidegom zijn dan allebei 24 jaar.  Drie jaar later later, op 9 september 1881,  overlijdt Hermina. De paar schoolonderwijzers die er in deze jaren zijn in Veenendaal wonen maken – net als hun echtgenotes- al snel deel uit van de  lokale middenklasse. Vandaar dat haar overlijdensakte wordt ondertekend door de 45-jarige Steven van Schuppen (directeur van de grootste wolfabriek ter plaatse, de latere Scheepjeswol), en door de 37-jarige winkelier Benjamin Barend van Leeuwen.  

Zeven jaar later, op 9 augustus 1888, hertrouwt hoofdonderwijzer Bersma met de dan 26-jarige weduwe Maria Antonia Hennij uit Velp, die 2 dochtertjes meeneemt uit een eerder huwelijk. Samen krijgen Geert en Maria kort na hun huwelijk 2 kinderen. Maar ook Maria zal jong overlijden, en wel op 1 september 1897, op de leeftijd van 35 jaar. Ze wordt bijgezet in het graf waar ook de eerste vrouw van Bersma al was begraven. Haar overlijdensakte wordt ondertekend door hoofdonderwijzer Arend Jan Wolsak en de handelsagent Johan Cornelis van den Bosch. 

 


Bijlagen