Wesseloo/ van HardeveldOnder de eenvoudige gedenksteen met het opschrift ‘Graf B. Wesseloo’ lagen 5 personen begraven. De grafsteen zelf dateert uit 1933, toen Barend Wesseloo op 10 april van dat jaar als laatste werd bijgezet. Eerder waren hier al ter aarde besteld zijn 1e vrouw Henderijntje van Hardeveld (1863-1902),  het uit zijn 2e huwelijk geboren zoontje Jan (1904), zijn vader Pieter Wisselo (1828-1907) en Barend’s tweede vrouw Jannetje van Manen (1866-1921).

Barend Wesseloo

Wat opvalt is dat in diverse akten Barends vader Pieter als een ‘Wisselo’ werd ingeschreven, terwijl hijzelf als ‘Wesseloo’ werd vermeld. De grafsteen is van oorsprong een staande steen, die bij de renovatie in 1986 horizontaal is neergelegd. Barend Wesseloo wordt in archieven niet alleen aangeduid als garenspinner en wolspinner, maar ook als tuinman en als aanspreker. Een aanspreker was iemand die na een sterfgeval bij familie en kennissen op de deur langs ging om melding te maken van het overlijden.

De op 28 augustus 1828 geboren Pieter was een zoon van de arbeider Pieter Wisselo sr. en de op dat moment ongehuwde 19-jarige spinster Dina van Kruistum. De geboorte werd aangegeven door Dina’s opa, toen wonende Klein Schutje 111 (thans: Verlaat), daarbij in het gezelschap van de broers Johannes en Anthonie Epskamp, beiden wolkammer van beroep.  Na het overlijden van zijn vrouw Dina zal Pieter Wisselo hertrouwen met Aaltje Diepeveen, dochter van de spinster Sophia van de Kraats. Ook deze vrouw zal hij overleven. Als Pieter op 16 december 1902 op 79-jarige leeftijd overlijdt wordt als beroep aangegeven: landbouwer.

Hendrijntje van Hardeveld

Op 25 augustus 1888 trouwt Barend Wesseloo met de fabriekarbeidster Henderijntje van Hardeveld, dochter van de arbeider Matthijs van Hardeveld en Aaltje de Fluiter. Henderijntje overlijdt in 1902 op 38-jarige leeftijd. Al vier maanden later (op 13 december 1902)  hertrouwt Barend Wesseloo met de dan 36-jarige ‘waschvrouw’ Jannetje van Manen, dochter van wolkammer Jan van Manen en Anthonia van Manen.  Het huwelijk vindt plaats in Gelders-Veenendaal, waarbij de akte ondertekend door den ambtenaar van de burgerlijke stand Van Voorthuizen, die tevens lid is van gemeenteraad is van Ede.

Het overlijden van echtgenote Jannetje van Manen wordt op 12 februari 1921 in Stichts Veenendaal aangegeven door gemeentebode Hendrik Reinders en timmerman Jurianus de Geit, wiens zoon Geert later als architect veel gebouwen in Veenendaal zal ontwerpen. Waaronder woonzorgcentrum De Engelenburgh aan de Kerkewijk.

 

 


Bijlagen