Jong de / Mazurel 

Hieronder dat is te vinden direct naast de ingang van de begraafplaats aan het het Kostverloren liggen 5 personen begraven. De eerste waren de in Leiden geboren fabrieksbaas en ‘spinnerijopzichter’ Pieter Mazurek (1833-1910) en zijn eveneens in Leiden geboren echtgenote Alida Elizabeth Molenaar (1837-1914).  Beiden stierven in Gelders-Veenendaal. Verder hun dochter Willemina De Jong-Mazurel (1871-1931) en haar man, de kolenhandelaar Hendrik de Jong (1869-1935). De laatste die er ter aarde werd besteld was Alida Elizabeth De Jong (dochter van de laatste 2) die gehuwd was met de koopman Jacob Boers. De familie De Jong-Mazurel was een van de families die tot het laatst weigerde mede te werken aan verplaatsing van het graf. Vandaar dat zij nog steeds op de originele plaats begraven liggen. Het werd met een hek omgeven graf werd in 1986 genoveerd op kosten van de gemeente. Op de foto hiernaast is te zien dat de werkzaamheden bezig zijn.


Bijlagen